Vår affärsmodell

Vi äger och utvecklar produkter och tjänster som ökar trafik och försäljning online. Bolagets mål är att bli en marknadsledande aktör inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring inom de vertikaler och på de marknader bolaget är verksamt.
Speqta business model 1
Affärsmodell

Speqta utvecklar och driver plattformar för leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.  Med hjälp av vårt unika verktyg Speqta BigData Engine™  minskar vi kostnaden för kundanskaffning samtidigt som försäljning och marginaler ökar för våra affärspartners online. Våra plattformar innehåller information och inspiration för konsumenter över ett stort antal områden, bland annat mode, finansiella tjänster och mat.

Våra intäkter kommer i huvudsak från prestationsbaserad marknadsföring, så kallad affiliatemarknadsföring. Enkelt förklarat är en affiliate en sajt eller app som publicerar och aggregerar marknadsföringsmaterial, som till exempel rabattkoder från en e-handelsbutik, och sedan erhåller ersättning för trafiken som skickas vidare till butikerna. Ersättningen är kopplad till en händelse på sajten, till exempel ett klick, en anmälan till nyhetsbrev eller ett köp i butiken.

Performance based marketing
Speqta BigData Engine™

Genom att äga och driva ett stort nätverk av sajter och appar inriktade på leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online genererar vi besökare som är betydligt mer värda när vi skickar dem vidare till våra affärspartners. Det högre värdet beror på att besökarna är långt gångna i sin resa mot ett köpbeslut vilket därmed oftare resulterar i ett köp jämfört med andra trafikkällor.

Genom bolagets unika datasystem, Speqta BigData Engine™, genereras de insikter som gör det möjligt att att mer träffsäkert rikta erbjudanden till konsumenter som då är mer värdefulla och genererar mycket högre intäkter och marginaler än vad som tidigare var möjligt.

Bolagets mål är att bli marknadsledande inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring inom de vertikaler och på de marknader bolaget är verksamt.

Big data engine