Vår metod

Problemet

Den växande e-handelsmarknaden upplever tuff konkurrens i den viktiga kanalen shopping-annonser. Att vara framgångsrik där och vinna kunder blir allt mer utmanande.

Lösningen

Genom AI teknik erbjuda en transparant och smart SaaSplattform för att maximera försäljningen eller vinsten till en önskad avkastning.

Tekniken

Maskininlärning och algoritmer för att använda historisk transaktionsdata för att skapa smarta budgivningsstrategier och insikter.

Marknaden

Sökannonsmarknaden globalt är värderad till ungefär 200 miljarder USD, där Google besitter en majoritet av marknadsandelen. Att förbättra resultatet inom betald sökannonsering är ett växande segment.

Tillväxten

Skala nytutvecklade tjänsten Bidbrain till nya e-handelskunder initialt på existerande geografiska marknader och sedan globalt.