Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain. Denna fokusering har skett efter den strategisk översynen 2021/2022 där Rahalaitos och Vinklubben (inkl Mytaste) och Affilijet avvyttrades. Läs mer under "Vår historia"
icon

Vision

Vi erbjuder de bästa tillväxtverktygen till alla e-handlare.
icon

Mål

Att utveckla och tillhandahålla teknikunderstödda tillväxtverktyg för e-handeln. Inga finansiella mål har satts, utan målet är att öka kundtillströmningen organiskt till SaaS tjänsten Bidbrain.
icon

Kundgrupp

e-Handlare och digitalbyråer som har e-handelskunder.

Affärsmodell

SaaS plattformen Bidbrain har en månatlig abonnemangsavgift (fast MRR) men även en rörlig avgift beroende på spenderingen (rörlig MRR). Affiliatenätvärket Shopello har en CPC (Cost Per Click) och CPO (Cost Per Order) med %-påslag på trafikkostnaden.
Section image

Speqta i siffror

Ett annat sätt att beskriva oss - utan bias, rättvist och koncist.
Grundat
2003
Anställda
23
Länder
17
Månatlig återkommande intäkt (MRR) TSEK
110
Intäkt per Bidbrain store TSEK/mån
4,8
Kunder i Shopello & Bidbrain
962 & 23

Teamet spelar roll

Speqta är ett team av individer med många olika bakgrunder och nationaliteter, det tror vi spelar en central roll till vår framgång - för oss finns det inget företag om vi inte har ett grymt kompletterande team.
Section image

Våra värderingar

Våra värderingar säger vilka vi är och var vi är på väg. Vi har fyra värderingar vi alla delar:

We Curiously Care - since we are humans!

We love to Challenge - since better is always different!

We are Honest and sincere - since no one likes a black box!

We create great Results Together - since graphs pointing upwards are more fun!

Speqtakulärt

Varumärket Speqta står för spe(q)takulärt. Det inspirerar oss att vara spektakulära, bygga spektakulära produkter och generera spektakulära resultat för varandra, våra kunder och våra aktieägare. Förvänta dig inte mindre!
random
random
About brand 1