Anders Gustafsson

Anders Gustafsson

Styrelseledamot (2023)

Född

1977

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, Johnson Graduate School of Management vid Cornell University.

Andra pågående uppdrag

Inga andra aktiva uppdrag.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

CSO och medgrundare i BrightBid AB, CFO i Einride AB och Truecaller AB, Finance Director för iZettle AB samt flertalet roller inom investeringsverksamhet och corporate finance.

Aktier

2 517 656

Oberoendeförhållande

Ej oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning eller större aktieägare.