Gustav Westman

Gustav Westman

Styrelseledamot (2023)

Född

1990

Utbildning

BI Norwegian Business School.

Andra pågående uppdrag

Grundare och VD för BrightBid AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Grundare och VD för Lightcom AB samt sverigechef för House of Control AS.

Aktier

4 885 535

Oberoendeförhållande

Ej oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning eller större aktieägare.