Jari Piiponniemi

Jari Piiponniemi

Styrelseledamot (2021)

Född

1961

Utbildning

Master of Science (Economics and Business Administration) på Helsingfors handelshögskola.

Andra pågående uppdrag

Vd och styrelseledamot för ePrice Oy, Styrelseordförande för NewCorp Corporate Finance.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Vd för NewCorp Corporate Finance.

Aktier

0

Optioner

17 500

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men ej till bolagets större aktieägare.