Johan Rutgersson

Johan Rutgersson

Styrelseledamot och Ordförande (2023)

Född

1978

Utbildning

Magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet

Andra pågående uppdrag

Johan är styrelseordförande i Fedelta Finance AB, Familjekortet Sverige AB samt styrelseledamot och suppleant i ett flertal publika och privata bolag, bland annat Litium AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Johan har en mångårig bakgrund från finansbranschen med ett flertal uppdrag som VD, ledamot och ordförande.

Aktier

0

Optioner

0

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större aktieägare.