Mikael Lindblom

Mikael Lindblom

Styrelseledamot (2023)

Född

1972

Utbildning

Civilekonom, Linköpings universitet.

Andra pågående uppdrag

Styrelseledamot Briox AB, Fragsheet AB, Funmed AB och Agricam AB.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

CEO och styrelseledamot Medius AB, arbetande styrelseledamot Einride AB, ekonomichef IFS AB samt flertalet styrelseuppdrag i techbolag.

Aktier

2 421 969

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men ej till Bolagets större aktieägare.