Pär Sundberg

Pär Sundberg

Styrelseledamot

Född

1972

Utbildning

Civilingenjör Industriell Ekonomi, Luleå Tekniska Universitet

Andra pågående uppdrag

Styrelseordförande i Brand New Content AB och relaterade företag. Styrelseordförande i Näslund & Jonsson Import AB ("Snö of Sweden"). Styrelseledamot i Gambling.com Group plc

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Styrelseledamot i G5 Entertainment AB (publ)


Aktier

30 000

Optioner

180 000

Oberoendeförhållande

Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och bolagets större aktieägare