Koncernledning

Gustav  Westman avatar
Gustav Westman
VD Speqta AB (2024) och Grundare/VD av BrightBid (2023)
arrow icon
Gustav Norberg avatar
Gustav Norberg
CFO
arrow icon