Årsstämma

Årsstämma 2020

Speqta AB:s årsstämma kommer hållas måndagen den 18 maj 2020 kl 10:00, i Stockholm. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta bolaget.

Speqta AB (publ)
Att: Styrelseordföranden
Regeringsgatan 29, våning 5
111 53 Stockholm 

bolagsstamma@speqta.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till Speqtas valberedning är välkomna att kontakta valberedningen.

Speqta AB (publ)
att: Valberedningen
Regeringsgatan 29, våning 5
111 53 Stockholm 

valberedning@speqta.com

Med anledning av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman 2020, ska förslag för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning ha inkommit till bolaget senast den 17 mars 2020 respektive till valberedningen senast den 10 mars 2020.

Aktieägare är välkomna att ställa frågor under årsstämman. För att underlätta besvarandet av frågor som avses ställas på stämman får frågorna gärna sändas in i förväg till bolaget via e-post: bolagsstamma@speqta.com