Största aktieägare

De 20 största aktieägarna i Speqta Group per den 31 mars 2021
Ägare Antal aktier Röster %
Eone Group OY 10 121 375 15,35
Optimus Invest Limited (André Lavold) 5 208 865 7,9
True Value Ltd (Henrik Persson Ekdahl) 4 808 865 7,3
Swedbank Robur Microcap 4 800 000 7,28
Trottholmen 4 410 257 6,69
Jonas Söderqvist 3 480 177 5,28
Andereas Friis 3 154 013 4,78
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 3 147 842 4,78
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 2 816 216 4,27
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 2 280 506 3,46
Erik Selin Fastigheter AB 1 500 000 2,28
Harthom LTD (Mikael Riese Harstad) 1 373 962 2,08
Futur Pension 1 361 800 2,07
Nordnet Livsförsäkringar AS 531 767 0,81
Hamberg Förvaltning Aktiebolag 500 000 0,76
NP Paribas Sec Services Milan 363 114 0,55
Jan Andersson 360 000 0,55
Länsförsäkringar Mix 357 633 0,54
HMH INVEST AS 281 352 0,43
Fredrik Weibull 260 000 0,39
Källa: Euroclear offentlig aktieägardata samt kompletterande information från Bolaget