Största aktieägare

De 20 största aktieägarna i Speqta Group per den 30 december 2021
Ägare Antal aktier Röster %
Eone Group OY 10 121 375 15,35
Optimus Invest Limited (André Lavold) 5 208 865 7,90
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 5 033 973 7,64
True Value Ltd (Henrik Persson Ekdahl) 4 808 865 7,30
Swedbank Robur Microcap 4 800 000 7,28
Trottholmen 4 410 257 6,69
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 2 192 465 3,33
Jonas Söderqvist 1 381 849 2,10
Harthom LTD (Mikael Riese Harstad) 1 373 962 2,08
Andereas Friis 1 252 341 1,90
Futur Pension 944 840 1,43
Nordnet Livsförsäkringar AS 899 276 1,36
Fredrik Weibull 659 178 1,00
Hamberg Förvaltning Aktiebolag 500 000 0,76
Nina Dazdarevic 424 776 0,64
Nordica Life 390 947 0,59
Pei-Quan Ye 372 612 0,57
BNP Paribas Sec Services Milan 363 114 0,55
Jan Andersson 360 000 0,55
Andreas Johansson 295 515 0,45
Källa: Euroclear offentlig aktieägardata samt kompletterande information från Bolaget