Största aktieägare

De 20 största aktieägarna i Speqta Group per den 30 september 2021
Ägare Antal aktier Röster %
Eone Group OY 10 121 375 15,35
Optimus Invest Limited (André Lavold) 5 208 865 7,90
True Value Ltd (Henrik Persson Ekdahl) 4 808 865 7,30
Swedbank Robur Microcap 4 800 000 7,28
Trottholmen 4 410 257 6,69
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 4 240 841 6,43
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 2 384 968 3,62
Jonas Söderqvist 1 381 849 2,10
Harthom LTD (Mikael Riese Harstad) 1 373 962 2,08
Futur Pension 1 351 300 2,05
Andereas Friis 1 252 341 1,90
Nordnet Livsförsäkringar AS 1 241 770 1,88
Länsförsäkringar Småbolag Sverige 768 167 1,17
Fredrik Weibull 600 062 0,91
David Karlsson 588 345 0,89
Hamberg Förvaltning Aktiebolag 500 000 0,76
Nina Dazdarevic 474 776 0,72
BNP Paribas Sec Services Milan 363 114 0,55
Jan Andersson 360 000 0,55
Pei-Quan Ye 298 552 0,45
Källa: Euroclear offentlig aktieägardata samt kompletterande information från Bolaget