Största aktieägare

De 20 största aktieägarna i Speqta Group per den 30 september 2019
Ägare Antal aktier Röster %
Andre Lavold 5 208 865 13,64
Jonas Söderqvist 5 027 421 13,16
Henrik Persson Ekdahl 4 808 865 12,59
Trottholmen 4 718 079 12,35
Andreas Friis 4 584 970 12,01
Orakel Oddconsult AS 1 414 950 3,7
Mikael Riese Harstad 1 373 962 3,6
Avanza 753 608 1,97
Pareto Securities AS 631 225 1,65
Norrland Invest 573 583 1,5
Hamberg förvaltning AB 500 000 1,31
Hamberg Dödsbo 487 804 1,28
SEB LifeSL John Rogers 468 207 1,23
Netpixel Media AS 454 054 1,19
Nordnet Pensionsförsäkring AB 401 636 1,05
HMH Invest 281 352 0,74
Darius Stenberg 271 685 0,71
Captana AS 270 134 0,71
Techbull Ltd 189 579 0,5
Fredrik Burvall 176 557 0,46