Adam Jonsson

Adam Jonsson

CFO


Född

1992

Utbildning

Bachelor of Science - Business Administration, Lander University, SC, USA.

Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

CFO Enlabs, Business Controller Enlabs och Redovisningskonsult PwC.

Aktier

20 000

Optioner

200 000

Oberoendeförhållande

Är med i bolagets ledning och oberoende av företagets större aktieägare.