Fredrik Lindros

Fredrik Lindros

VD (2019)

Född

1976

Utbildning

Master in Finance and Marketing, Stockholm School of Economics.

Andra pågående uppdrag

VD i Apricity AB (not active at the moment), Styrelsesuppleant i CrewGuard AB, Styrelseledamot i VH Properties AB.


Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Go To Market Director i IP-Only, Head of Business Development at SvD (Schibsted), Strategy Consultant at Accenture.

Aktier

30 000

Optioner

62 500

Oberoendeförhållande

Är med i bolagets ledning och oberoende av företagets större aktieägare.