Gustav  Westman

Gustav Westman

VD Speqta AB (2024) och Grundare/VD av BrightBid (2023)

Född

1990

Utbildning

BI Norwegian Business School.

Andra pågående uppdrag


Tidigare uppdrag under de senaste fem åren

Grundare och VD för Lightcom AB samt sverigechef för House of Control AS.

Aktier

4 885 535

Oberoendeförhållande

Ej oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning eller större aktieägare.