Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bokslutskommuniké 2015: “#1 Recept-app i 10 länder på iPhone och 9 på Android“

26 FEBRUARY 2016

203 Web Groups Bokslutskommuniké för 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor – Financial Reports.

VD Jonas Söderqvist kommenterar:

”Fortsatt kraftig ökning av antalet nedladdningar med bibehållet positivt kassaflöde. myTaste-appen laddas ner motsvarande ett fullsatt Globen - varje dag.”

myTaste-appen fortsätter att tas emot väldigt väl. På julafton nåddes hela 19 000 nedladdningar och vi har nu dubblat antalet nedladdningar till totalt 1,3 miljoner. Just nu taktar vi på 15 000 nedladdningar per dag. Det motsvarar ett fullsatt Globen - varje dag.

Detta går helt enligt vår strategi, vilket är att få fler lojala användare samtidigt som vi strävar efter att hålla ett neutralt kassaflöde över tid. Appen är fortfarande helt reklamfri, för att kunna erbjuda en så ren användarupplevelse som möjligt och genom det nå maximal användartillväxt.

Vi har lanserat myTastes nya plattform i ytterligare 15 länder och de tidigare rapporterade positiva resultaten vi sett i Sverige, har även visats sig utomlands. Det är väldigt glädjande att våra användare uppskattar det vi gör och att det speglar sig i statistiken på både webben och i appen.

Det är otroligt tillfredsställande att vi vänt de negativa resultaten till positiva och att hela koncernen slog både vinst- och omsättningsrekord i Q4. Shopello fortsätter att gå i rätt riktning genom öka i både antal partners och levererade klick. Vinklubben har tagits emot väldigt väl av våra annonsörer och ser ut att prestera bra under Q1, som generellt sett är en tuffare period för hela koncernen.

Jag ser med stor förhoppning på våren, då vi fortfarande bara lanserat en bråkdel av de funktioner vi har planerat för myTaste. Trots att appen i nuläget är väldigt enkel och långt från färdigställd så är nyckeltalen redan över förväntan. Det som ligger närmast i tiden är möjlighet för användaren att lägga upp egna recept. Det är en av de mest efterfrågade funktionerna idag och vi har sedan tidigare väldigt positiva erfarenheter från Matklubben, där 1 miljon användare lagt upp över 100 000 recept. Det ska bli otroligt spännande att se vad myTastes 20 miljoner användare kan åstadkomma!

SAMMANDRAG Q4 2015 (2014)

* Nettoomsättningen uppgick till 15 211 TKR (14 367)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2 778 TKR (-1 134)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 18% (-8 %)

* Resultat per aktie uppgick till 0,05 KR (-0,15)

SAMMANDRAG Q1-Q4 2015 (2014)

* Nettoomsättningen uppgick till 50 579 TKR (50 202)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1 306 TKR (-8 092)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 3 % (-16 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,49 KR (-0,74)

Väsentliga händelser

Under perioden:

*Omsättnings- och resultatrekord för koncernen som helhet.

*Omsättnings- och resultatrekord för myTaste.

*Omsättnings- och resultatrekord för Shopello.

Efter perioden:

*Ökning från 10 000 till 15 000 nedladdningar i snitt/dygn för myTaste app sedan föregående rapport.

*Ökning från 300 000 nedladdningar till 1,3 miljoner nedladdningar sedan föregående rapport.

Väsentliga händelser för respektive portföljbolag finns att hitta i rapporten.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument