Release image

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

28 AUGUSTI 2015

203 Web Groups delårsrapport för 1 januari – 30 juni 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.

SAMMANDRAG Q2 2015 (2014)

* Nettoomsättningen uppgick till 12 262 TKR (12 496)
* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till – 1 598 TKR (-3 535)
* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till -13% (-28 %)
* Resultat per aktie uppgick till – 0,22 KR (- 0,30)

Väsentliga händelser

Under perioden: 

* myTaste stängde under slutet av maj ner utvecklingskontoret i Barcelona. Totalt har avvecklingskostnader hänförda efter nedstängningen belastat kvartalet med 1 374 tkr, vilket påverkat rörelseresultat före avskrivningar negativt.

* Renodling av verksamhet - ny segmentsindelning fr.o.m Q2 2015.

* myTaste lanserar Vinklubben.

* myTaste och Matklubben slogs ihop. 

Nyemission om 167 918 aktier avseende slutlig tilläggsköpeskilling för Receptindex i Sverige AB. Aktiekapitalet har därmed ökat med 83 959 kr.

Förlikning nådd gällande Bodegas Web SL (för mer info se not 3). 

Shopello har avbrutit förvärvet av det danska bolaget Pricecloud AsP (för mer info se not 3). 

Efter perioden: 

* myTaste lanserar global Android app. 

* myTaste for Blogs lanserat.

*203 Creative sålt aktier i Refunder 

Väsentliga händelser för respektive portföljbolag finns att hitta i rapporten.

VD Jonas Söderqvist kommenterar

För mig som VD är det glädjande att se att vi har minskat kostnaderna radikalt, samtidigt som vi ser betydligt snabbare utvecklingstempo och fler releaser för myTaste. Omsättningen har utvecklats svagt under Q2, men den lyckade lanseringen av Vinklubben tillsammans med den starka öppningen av Q3 för hela koncernen gör att jag känner mig positiv inför hösten.

I slutet av Q2 valde vi att flytta hem myTastes utvecklingskontor till Stockholm och därmed avveckla kontoret i Barcelona, totalt har avvecklingskostnader om 1,3 miljoner kr belastat resultatet för Q2. Justerat för dessa har vårt underliggande rörelseresultat förbättrats kraftigt, detta tillsammans med vår starka finansiella ställning gör att jag känner mig väldigt trygg inför framtiden.

Vi kan dessutom glädjas över att den nya mobilappen för Android nu är lanserad efter en stor arbetsinsats av våra utvecklare. Vi har valt att inleda lanseringen av appen i de 10 länder där myTaste har mest trafik, däribland Spanien och Brasilien. Från och med detta kvartal väljer vi också att visa nya nyckeltal där vi fokuserar på unika användare och deras kvalité i form av hur ofta de återkommer och hur lång tid de stannar på myTaste. Vi har även valt att separat redovisa statistik för våra inloggade medlemmar.

I dagarna lanserade vi också myTaste for Blogs, en tjänst där matbloggare enkelt kan tjäna mer pengar på sin trafik genom att ansluta sig till vårt säljnätverk. Det är en modell som sedan länge är etablerad inom andra branscher som t ex mode, men där mat har varit lite av ett förbisett segment. myTaste har i dagsläget över 40 000 anslutna matbloggare som i sin tur når över 100 miljoner besökare/månad globalt. Vi har nu en enorm potential att öka räckvidden för våra annonsörer om vi lyckas ansluta dessa matbloggare till myTaste for Blogs. Just nu pågår arbetet med att bearbeta de största matbloggarna i Sverige, och därefter är planen att även släppa in de mindre bloggarna för att sedan rulla ut tjänsten i fler länder under 2016.

Trafiken för myTaste var ner 19% i juni jämfört med samma månad föregående år. Förklaring till trafiktappet återfinns i den Google uppdatering som lanserades under sommaren förra året och fick till följd att vi hade en period av onaturligt hög aktivitet. Perioden varade fram till oktober då trafikökningen reverserades. Till följd av detta förväntar oss att den negativa trafiktrenden kommer bestå även under Q3.

Shopello har nått en kritisk massa för butiker i Skandinavien och fokus blir nu att ansluta fler partners, som i sin tur driver trafik och därmed intäkter. Vi har efter kvartalets slut sålt en mindre del av våra aktierna i Refunder för att täcka den initiala investeringen 203 Creative gjorde vid lanseringen av sajten.

Sammanfattningsvis känner jag mig väldigt trygg med de tidigare kommunicerade målen att göra vinst i slutet av året i och med de kostnadsbesparningar vi gjort. 

Jonas Söderqvist
Grundare/VD
203 Web Group AB (publ)

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument