Release image

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2015

29 MAJ 2015

203 Web Groups delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2015 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på www.203webgroup.com under Investor - Financial Reports.

SAMMANDRAG Q1 2015 (2014)

* Nettoomsättningen uppgick till 11 545 TKR (12 081)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -1 415 TKR (-1 940)


Väsentliga händelser

Under perioden: 

* myTaste trafik ökade under mars med 18% jämfört med samma period föregående år.

* Lansering av Shopello i Danmark samt förvärv av det danska bolaget Pricecloud AsP (se not 3). 

* Konvertibelemission genomförd - tecknad till 117%. Totalt tillfördes 14,4 MSEK före emissionskostnader. 

Efter perioden:

* myTaste lanserar Vinklubben

* myTaste och Matklubben slås ihop

* myTastes Barcelonakontor flyttas hem, kostnadsbesparingar om ca 850 TKR/månad med full effekt fr.o.m Q3. Total avvecklingskostnad bedöms uppgå till cirka 1 600 TKR och kommer belasta Q2.

Renodling av verksamhet - ny segmentsindelning fr.o.m Q2 2015. 

Nyemission om 167 918 aktier avseende slutlig tilläggsköpeskilling för Receptindex i Sverige AB. Aktiekapitalet har därmed ökat med 83 959 kr. 

Avbrutit förvärv av Bodegas Web SL (se not 3). 

Väsentliga händelser för respektive portföljbolag finns att hitta i rapporten. 


VD Jonas Söderqvist kommenterar

Sedan jag tog över som VD i augusti förra året har fokus legat på att effektivisera organisationen och ta hela koncernen till lönsamhet. Därför har vi beslutat om ett kostnadseffektiveseringsprogram där vi bland annat flyttar hem utvecklingen från Barcelona och slår ihop våra båda matsajter, myTaste och Matklubben. Det innebär att koncernen minskar sina kostnader med totalt 850 000kr/månad. Dessa förändringar kommer vi se full effekt av i Q3 och avvecklingskostnaderna bedöms uppgå till cirka 1,6 miljoner kr och kommer belasta Q2.

Tillsammans med Matklubben blir myTaste Sveriges överlägset största matsajt, både när det gäller trafik och medlemmar. Det kommer i sin tur leda till att försäljningsarbetet underlättas och vi kommer attrahera fler kunder. För att ytterligare öka försäljningen och möta efterfrågan från våra annonsörer, har myTaste valt att lansera vinklubben.se, som från start har över 200 000 medlemmar. Det är en plats där vinintresserade kan ta del av aktuella kampanjer och erbjudanden. Vi har även tagit fram en plattform där våra 40 000 matbloggare med över 100 miljoner besökare/månad kan ansluta sin blogg till vårt säljnätverk för att höja sina intäkter. På så sätt ökar vi vår räckvidd kraftigt och kan ta in betydligt fler och större kampanjer.

Shopello forstätter att öka med fler butiker, mer klick och högre omsättning. Med de nya lanseringarna i Norge och Danmark har vi äntligen möjligheten att ta in större partners som sträcker sig över hela Skandinavien. Vi har även fått in partners inom bloggsegmentet, både bloggnätverk och bloggverktyg. Det innebär att vi kan öka vår räckvidd och nå ut till fler användare och på så sätt leverera fler klick till våra butiker.

Fokus nu ligger vid att fortsätta öka försäljningen och innan årets slut presentera ett positivt resultat, så att vi därefter kan sikta på att förverkliga vår vision om att bli världens största matsajt. 

Jonas Söderqvist
Grundare/VD
203 Web Group AB (publ)

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument