Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Delårsrapport 3, 2020 – Stark lönsamhet och satsning på AI som SaaS

17 NOVEMBER 2020Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på:
https://speqta.com/investors/financial-reports
 
Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Intäkterna ökade med 72% och uppgick till 43 746 tkr (25 505).
 • EBITDA-resultatet ökade med 165% och uppgick till 10 074 tkr (3 804), en rörelsemarginal på 23% (17).
 • Segmentet C&C ökade omsättningen med 170% och uppgick till 30 773 tkr (11 389). EBITDA, exkl. management fee, ökade med 68% till 11 521 tkr (6 837).
 • Segmentet AdTechs omsättning uppgick till 12 973 tkr (14 112). EBITDA, exkl. management fee och jämförelsestörande poster, ökade med 216% till 973 tkr (308). 
 • C&C: Rahalaitos starka kvartal. Den tillfälliga regleringen den 1 juli omfattar ett räntetak på 10% och förbud mot direktmarknadsföring året ut. Detta innebar att i början av tredje kvartalet kunde många konsumenter jämföra nya lånevillkor, vilket ökade volymerna för Rahalaitos som stärkte sin position som den ledande finska låneförmedlaren och jämförelsesajten. Under september har det varit något lägre volymer eftersom Finland har ökande antal Covid-fall, vilket leder till en något svagare marknad. 
 • C&C: Covid-19 uppdatering Personal finance. Under tredje kvartalet har affiliation-sajterna påbörjat sin återhämtning efter Covid-19 nedgången. En nedgång som präglas av lägre efterfrågan på lån liksom ändrade kreditkrav från långivare. Volymerna är inte tillbaka på normala nivåer utan beräknas vara det under 2021. 
 • C&C: Covid-19 Shopping (Vouchers & Best-in-test). Tredje kvartalet präglades av en tydlig återhämtning efter Covid-19 nedgången för rabattkodsajterna. Marknaden har stabiliserat sig och återgått till det mer normala.
 • AdTech. Volymtopparna under andra kvartalet återgick till normala nivåer under tredje kvartalet. Nyutveckling och testande av nästa generations AI-tjänst för att möta omställningen på marknaden. Rekrytering för den kommande lanseringen av SaaS-tjänsten.
 • Ny CFO. Adam Jonsson har rekryterats som ny CFO och efterträder Ulrika Jones som lämnat bolaget. Adam kommer närmast från iGamingbolaget Enlabs som är noterat på First North Growth Market. Han tillträdde tjänsten 16 november 2020. Svante Godén som har tidigare erfarenhet som CFO och seniora roller i bolag som Spotify, Storytel och A3 (tidigare AllTele) har varit interims-CFO.

Väsentliga händelser efter perioden

 • AdTech: Bidbrain™. Nästa generations AI-baserad budgivning för Google Shopping Ads har lanserats under namnet Bidbrain™. Lanseringen har initialt skett som en stängd betaversion. AI-tjänsten kommer senare att lanseras som en SaaS-lösning och siktar mot en global marknad under domänen bidbrain.com. Bidbrain™ skjuts in i kundens egna Google Ads-konto och fordrar nästan ingen installation samtidigt som budgivningen blir transparent. Tester under hösten hos e-handlare har visat mycket positiva resultat. 
 • C&C: Första finska Affilijet samarbetet. Speqta har tecknat sitt första finska Affilijet-samarbetsavtal med det ledande mediehuset Sanoma om att driva Ilta-Sanomats satsning på rabattkoder. Ilta-Sanomat (is.fi) är den största nyhetssidan i Finland och når de flesta i landet dagligen. Samarbetet med Speqtas Affilijet ger initialt Ilta-Sanomat tillgång till en högkvalitativ sajt som listar de bästa erbjudandena och rabattkoderna på den finska marknaden. Intäkterna från samarbetet byggs upp under tid allt eftersom trafik från framförallt sökmotorer tar fart. Samarbetet inleds under hösten 2020 och intäkterna beräknas komma i slutet av 2020 och vara mer omfattande under 2021. 
 • C&C: Affilijet. Kreditkortsjämförelse åt Dagbladet.no (Aller Media) - Speqta har genom sin tjänst Affilijet utökat sitt samarbetsavtal med det ledande nordiska mediahuset Aller Media genom att även ansvara för jämförelsetjänsten inom kreditkort på Dagbladet.no. Tjänsten tas i bruk under slutet av 2020 och intäkterna beräknas komma i början av 2021. 
 • C&C: Vinklubben SMART. Speqta lanserade sin första sociala medietjänst. Namnet är en förkortning som står för Social Media Automation in Real Time och är unik tjänst inom prestationsbaserad marknadsföring som hjälper vinimportörer att rikta marknadsföring för specifika produkter och som justeras i realtid. Resultatet blir att annonsering sker där det finns distribution vilket ger en bättre konsumentupplevelse, men även att distributionen för vinimportören ökar för specifika produkter. Utvecklingen har skett tillsammans med en av Sveriges största vinimportörer Nigab som har testkört tjänsten med två olika kampanjer vilket ledde till både ökad försäljning och ökad distribution. 

VD kommenterar, kort summering
Under kvartalet har vi visat att Speqta är ett lönsamt, innovativt techbolag. Vi har utvecklat nästa generations AI-tjänst för e-handlare - Bidbrain™ - som vi har höga förväntningar på, samt introducerat en ny tjänst för sociala medier på Vinklubben. Vår finska låneförmedlare Rahalaitos redovisade ett starkt kvartal och vi har inlett ett nytt Affilijet-samarbete inom jämförelsetjänster med Finlands ledande mediehus Sanoma.

AdTech: Med BidBrain™ som SaaS siktar vi globalt
Under kvartalet har vi haft fokus på utvecklingen av nästa generations AI-tjänst för e-handlare – Bidbrain™. Vi är övertygade om att AI är framtiden inom budgivning för annonsering på Google. Genom att släppa en stängd betaversion av vår unika AI-tjänst som en SaaS-lösning tar vi steget till nästa nivå. Eftersom AI-tjänsten skjuts in i kundens egna Google Ads-konto krävs nästan ingen installation samtidigt som budgivningen blir transparent. Vi har valt att separera Bidbrain™ som en global tjänst och lanserar därför domänen bidbrain.com.

Under hösten har Bidbrain™ testats på ett flertal e-handlare inom olika branscher. Testerna har gett mycket positiva resultat i form av tydlig försäljningsökning med lägre annonskostnader. Tjänsten har helt anpassats efter önskemål från stora e-handlare och ska kunna styras utifrån samma incitament som e-handlarna har. Med sådana resultat i ryggen har vi höga förväntningar på Bidbrain™. Vi får starkt positivt gensvar i mötena med de största e-handlarna samtidigt som vi ser att beslutsprocesserna är längre än hos de mindre e-handlarna, vilket också beror på pandemin. Vi förbereder nu en bredare lansering med domänen bidbrain.com och rekryterar fler drivna säljare. Den nya SaaS-plattformen förväntas generera intäkter tidigast under 2021.

C&C: Starkt kvartal för Rahalaitos, Vinklubbens sociala medietjänst och Affilijet-framgångar
Rahalaitos redovisade ett starkt kvartal vilket påverkade både omsättning och lönsamhet positivt för vertikalen Personal Finance. Under andra kvartalet beslöt den finska riksdagen att tillfälligt reglera lånemarknaden från och med 1 juli i år och året ut, vilket omfattar en sänkning av räntetaket. Det här driver efterfrågan på lånejämförelser vilket haft en positiv påverkan på marknadsledaren Rahalaitos. Under september var volymerna återigen påverkade av pandemin i Finland, och marknaden blev återigen mer försiktig.

Övriga jämförelsesajter inom Personal Finance har fortsatt att återhämta sig efter effekterna av pandemin i andra kvartalet och vi tror det dröjer innan de är tillbaka på normala nivåer. Inom vertikalen Food & Beverages har vi gjort en spännande produktlansering i kvartalet. Vinklubben har lanserat Speqtas första sociala medietjänst - Vinklubben SMART. Det är en unik tjänst inom prestationsbaserad marknadsföring som hjälper vinimportörer att rikta marknadsföring för specifika produkter och som justeras i realtid. Testkörningar visar att tjänsten leder till både ökad försäljning och ökad distribution. Det är ett bevis på vår innovationskraft som techbolag och att vi kan utveckla nya tjänster också inom ett etablerat segment. 

Vi har nyligen gjort betydande framsteg inom Affilijet och än en gång bevisat att vi är mediehusens bästa vän. I oktober berättade vi att Affilijet slutit ett avtal om att utöka samarbetet med Aller Media. Sedan maj i år är Speqta ensam leverantör av tjänster gällande rabattkoder för mediehuset Dagbladet.no 
– en av Norges största nyhetssajter med över 1,5 miljoner unika läsare dagligen. Det nya avtalet innebär att vi även har ensamrätt för Dagbladets jämförelsetjänst för kreditkort. I november annonserade vi ett nytt samarbete mellan Affilijet och Finlands ledande mediehus Sanoma om prestationsbaserad marknadsföring. Avtalet innebär initialt att Speqta driver Ilta-Sanomats satsning på rabattkoder, där intäkterna byggs upp under tid allt eftersom SEO-trafik tar fart. Ilta-Sanomat (is.fi) med sina 78 miljoner besök i oktober är den största nyhetssajten vi jobbat med hittills. 

Framtidsutsikter
Jag tillträdde som VD för drygt ett år sedan och Speqta har under den här perioden, som till viss del präglats av pandemin, visat att det är ett solitt, lönsamt techbolag med innovationskraft. E-handeln fortsätter att växa och inom trafikanskaffning är AI-tjänster framtiden. Speqta har en styrkeposition inom AI-tjänster och det är lovande att se den positiva respons vi får i kundmötena när vi presenterar Bidbrain™ för de största e-handlarna. Så pass lovande att vi nu tar vår AI-tjänst till nästa nivå som en SaaS-plattform under domänen bidbrain.com

Vi har bevisat att vi är en viktig samarbetspartner till mediehusen. Jag är stolt över att vi adderat Sanoma till listan över partners med ledande mediehus som Aller Media, Nettavisen och Expressen. Genom samarbetet med Sanoma är Affilijet inom Content & Comparison etablerat i tre Nordiska länder. 

Vi har också anledning att vara nöjda med förvärvet av Rahalaitos. Det var ett stort strategiskt kliv och ett transformativt förvärv. Även om Rahalaitos till viss del har påverkats negativt av pandemin, så har det bevisat sig som ett robust, lönsamt bolag som ger oss tillgång till en ny, växande marknad. Speqta har en styrkeposition på den växande onlinemarknaden där prestationsbaserad marknadsföring ökar i betydelse och allt fler förstår dess strategiska roll. Med Speqtas starka position är jag trygg med att Speqta fortsätter växa och når de långsiktiga finansiella målen.

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké: 23 februari 2021
Kvartalsrapport Q1 2021: 12 maj 2021
Årsstämma: 18 maj 2021
Kvartalsrapport Q2 2021: 24 aug 2021
Kvartalsrapport Q3 2021: 11 nov 2021


Valberedningen inför årsstämman i maj 2021 består av följande ledamöter: Jari Piiponniemi (utsedd av Toni Heikkonen), Mikael Riese Harstad ordförande (utsedd av Andre Lavold) och Jonas Söderqvist (företrädare av eget innehav), och Fredrik Burvall (styrelsens ordförande). Aktieägare har möjlighet att lämna förslag till valberedningen fram till den 14 februari 2021 till adress:

Valberedningen, Speqta AB (publ), Regeringsgatan 29, 5tr, 111 53 Stockholm, samt: [email protected] 


Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2020 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

Dokument