Finansiella mål

I vår uppdaterade strategi har vi formulerat nya finansiella mål:

  1. Tillväxt och lönsamhet: Speqta har som mål att nå en omsättning om 600 mkr år 2022 med minst 20 % EBITDA-marginal, drivet av både organisk tillväxt (över 20 % CAGR) och förvärv.

  2. Skuldsättningsgrad: Speqtas mål är att ha en net debt / ebitda mellan 1,5 – 2,5 x.