Aktien

Speqta aktien noterades på Nasdaq First North Premier den 4 juli 2014. Aktiens tickersymbol är TASTE och ISIN-koden är SE0003036821.

Nasdaq First North Premier är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad då den regleras av Nasdaq First North Premier regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Premier är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Premier har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till Nasdaq First North Premiers regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Premier.


Speqta's Certified Advisor på Nasdaq First North Premier:

Arctic Securities AS, filial Sverige (orgnr: 516408-5366)

Biblioteksgatan 8
SE-111 46 Stockholm, Sweden
Phone: +46 8-44 68 61 00
www.arctic.com