Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

203 Web Group blir myTaste

04 APRIL 2016

myTaste har på kort tid blivit en av världens största receptsajterna med 20 miljoner unika besökare per månad. Nyligen lanserade vi myTaste-appen och har redan intagit förstaplatsen bland receptappar i 12 länder för Android och 10 länder för iPhone. Vi tar nu klivet fullt ut och byter namn på koncernen till myTaste och riktar allt vårt fokus på att ta myTaste till nästa nivå.

Intresset för mat och matlagning har accelererat och är idag större än någonsin. Den globala annonsmarknaden för matvaror uppgår till ca $90 miljarder och det säljs kokböcker för runt $4 miljarder varje år. Precis som internet har revolutionerat andra nischer och öppnat för nya aktörer att snabbt ta en dominerande position, är vi övertygade om att samma sak är på väg att hända inom mat.

Vårt mål är att ta denna position genom att vara ett mer inspirerande och enklare sätt för människor att hitta, spara och dela recept - framtidens kokbok helt enkelt. Idag har vi över 40 000 anslutna matbloggar och har samlat mer än 8 miljoner recept från 48 länder. Med detta i ryggen känner vi att vi har mycket goda förutsättningar att förverkliga vårt mål att bli störst i världen på recept online.

Intresset för den nyligen lanserade appen har överträffat våra förväntningar och vi kan dessutom konstatera att kvalitén på appanvändarna är betydligt högre än på webben. I snitt lägger appanvändarna 10 gånger mer tid per månad och återvänder mer än 3 gånger så ofta. Mot bagrund av dessa framgångar fokuserar vi verksamheten helt mot myTaste genom att flytta över alla utvecklingsresurser från vår konsultdel, 203 Creative. Avvecklingen av 203 Creative kommer ske successivt, i takt med att tidigare kundprojekt färdigställs, men väntas vara helt färdigställd under Q2. 

Med starka kvartal i ryggen och en stabil finansiell ställning väljer vi nu att genomföra en spridingsemission för att öka free-floaten i aktien. Genom att få in fler aktieägare skapar vi bätte förutsättningar för att öka intresset och likviditeten i aktien.

Vårt tydliga fokus på myTaste innebär att vi kommer kunna accelerara utvecklingen för att snabbare nå våra utsatta mål och möta våra användares önskemål. Det som ligger närmast i tiden är möjlighet att lägga upp egna recept, något som är en av de mest efterfrågade funktionerna bland våra användare. Vi jobbar även med att lansera en rad andra funktioner för att göra plattformen mer social och inspirerande. Det ska bli otroligt spännande att se vad vi tillsammans med våra 20 miljoner användare kan åstadkomma! 

Jonas Söderqvist VD, 203 Web Group

Namnbytet kommer officiellt att ske på ordinarie bolagstämma den 27:e maj 2016. Beslutet är förankrat bland huvudägarna. 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
[email protected]
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument