Release image

203 Web Group renodlar verksamheten - myTaste flyttar hem utvecklingen och går ihop med Matklubben

19 MAJ 2015

203 Web Group äger idag både en världens största matsajter, myTaste med 30 miljoner månatliga besökare, och Sveriges största matcommunity, Matklubben med sina 1,1 miljoner medlemmar. Istället för att utveckla dessa var för sig har det nu beslutats att slå ihop dem. Tillsamman blir de den överlägset största matsajten i Sverige, när det gäller unika besökare, antal medlemmar och antal recept.

Matklubben kommer leva kvar som ett eget varumärke under en övergångsperiod, men verksamheten kommer bedrivas under myTaste. Sammanslagning beräknas vara klar inom 6-12 månader.

myTaste och Matklubben kommer dela utvecklingsresurser och i samband med detta stänger myTaste sitt utvecklingskontor i Barcelona och all utveckling kommer ske från Stockholm. Denna förändring kommer underlätta kommunikationen och göra organisationen mer snabbrörlig.  Att ha all utveckling samlad är betydligt mer kostnadseffektivt och stora besparingar har identifierats, vilket kommer ge full effekt från och med Q3. De totala kostnaderna för myTastes Barcelonakontor uppgick till 10,4 miljoner kr under 2014. Engångskostnader för avvecklingen tas upp under Q2.

-Sedan jag klev in som VD har fokus legat på att effektivisera organisationen och ta oss till lönsamhet. Detta är ett stort steg i rätt riktning. Att renodla organisationen gör också att vi får ett tydligare fokus internt, säger Jonas Söderqvist VD för 203 Web Group.

I samband med sammanslagning kommer segmentet 203 Brands upplösas och AllaAnnonser kommer i fortsättningen redovisas under segmentet Shopello. AllaAnnonser är redan idag en av Shopellos största partners, det är därför naturligt att utvecklingen av AllaAnnonser framöver kommer att skötas av Shopello. Samtliga förändringar väntas vara på plats under Q2, 203 Web Groups nya segementsindelning kommer utgöras av myTaste, Shopello och 203 Creative.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument