Release image

203 Web Group: Styrelsen föreslår konvertibelemission med företrädesrätt

27 NOVEMBER 2014

I syfte att stärka den finansiella ställningen föreslår styrelsen i 203 Web Group att en konvertibelemission om 12 MSEK med möjlighet till övertilldelningsoption om upp till 3 MSEK ska genomföras med företrädesrätt för existerande aktieägare. Konvertibelemissionen ska beslutas på en extra bolagsstämma. Konvertibelemissionen är garanterad upp till 12 MSEK av existerande huvudägare Jonas Söderqvist, Andereas Friis och Henrik Kvick (genom bolag).

Förslag till villkor är en löptid om 3 år med 10 % ränta och en lösenkurs om 15 SEK. Möjlighet till förtidskonvertering kommer att ges med 1 års-intervaller. Konvertibeln avses listas för att möjliggöra handel. De slutgiltiga villkoren kommer att fastställas vid den extrainsatta bolagsstämman.

- För att fortsätta den starka tillväxten i myTaste, väljer vi nu att stärka koncernens finansiella ställning. Tillsammans med tydligare fokus på intäkter för myTaste ska koncernen nu tas till lönsamhet, säger Jonas Söderqvist, VD för 203 Web Group.

Kallelse till den extrainsatta bolagsstämman kommer att delges i separat pressmeddelande. Övriga frågor besvaras i samband med presentation av kvartalsrapport för Q3 fredagen den 28:e november 2014.

Erik Penser Bankaktiebolag har utsetts till att agera emissionsinstitut.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Dokument