Release image

203 Web Group utser Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant

24 MARS 2015

203 Web Group AB (”203 Web Group” eller ”Bolaget”) har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till likviditetsgarant för aktien som handlas på First North Premier med kortnamnet 203 samt för Bolagets konvertibel 2014/2018 som från och med den 25 mars 2015 handlas på Nasdaq First North med kortnamnet 203 KV.

Som likviditetsgarant förbinder sig Erik Penser Bankaktiebolag att för egen räkning ställa köp- och säljkurser i 203 Web Groups värdepapper. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka volymen i värdepapprens orderbok. Likviditetsgarantin påbörjas den 25 mars 2015.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument