Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

AI-profil till Speqtas styrelse

27 MAY 2022

Errol Koolmeister, framstående AI-profil, har valts in i Speqta ABs (”Speqta”) styrelse. Han tillför viktig kompetens när techbolaget Speqta fortsätter sin satsning på AI för e-handlare.

Errol Koolmeister har en gedigen AI-erfarenhet efter att ha implementerat tekniken i flera stora bolag. Han har bland annat varit AI-chef på H&M och arbetat med AI på Nordea och Vodafone. 

Errol Koolmeister kommenterar:
"Jag ser en stor potential i Speqta och bolagets möjlighet att skapa värde inom den enormt stora Google shopping-kanalen. AI tekniken är framtiden för e-handeln och jag tror det finns fler kanaler för Speqta att utforska längre fram." 

AI för e-handeln handlar om att använda den mycket stora mängd transaktionsdata som branschen genererar till att göra budgivningarna inom Google shopping mer avancerade. Med AI kan e-handlarna bli mer träffsäkra i budgivningarna och därmed lönsammare.

Speqtas VD Fredrik Lindros kommenterar: 
"Jag ser fram emot Errol Koolmeisters strategiska vägledning och att få ta del av hans förmåga att kombinera teknikimplementering med affärer. Vi har lanserat vår AI-tjänst Bidbrain och fortsätter bland annat att bygga AI-kompetens internt. Vårt nuvarande fokus är att utveckla Bidbrain vidare och Errol adderar ytterligare AI-kompetens till Speqta som är viktig för den framtida uppskalningen av verksamheten."

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Andre Lavold, Lisa Gunnarsson och Jari Piiponniemi och Fredrik Burvall omvaldes som styrelseordförande.

För mer information: 
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market I Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected].

 

Dokument