Analysguiden: Bra, men har mer att ge…

04 SEPTEMBER 2018

Positiv sekventiell tillväxt liksom förbättrade EBITDA-resultat visar tydligt att bolaget stegar i rätt riktning. Relativt våra förväntningar överraskade Food & Beverage positivt i kv2-rapporten 2018, Shopping nådde inte fram. Aktien föll på rapporten, men vi tror det finns en chans till rekyl uppåt.

MyTaste Group har uppdaterat strategin för att skapa lönsamhet och värden på kort liksom lång sikt. Affiliate marketing inriktat på e-handel under affärssegmentet MyTaste Shopping (MS) ligger numera i fokus. Under 2017 genomfördes ett antal förvärv vilka gav omgående effekt. Samtidigt fortsätter bolaget att bygga värden i affärsseg­ment­et MyTaste Food & Berverage (MFB) med sajterna Vinklubben och MyTaste (med flera) som riktar sig till mat- och dryckesintresserade.
 

Under Q2 2018 redovisade koncernen nettointäkter om 13,5 MSEK. Det motsvarar en tillväxt om 59 procent relativt Q2 2017 och 12 procent relativt Q1 2018. Det var MFB som stod ut och briljerade med nettointäkter om 5,3 miljoner kronor – över vår prognos om 4,6 miljoner kronor. Den produkt­utveckling som gjorts inom MFB förefaller således varit en bra investering och vi har höjt prognoserna aningen för affärssegmentet.

MS redovisade nettointäkter om 8,2 miljoner kronor vilket var en bit under vår prognos. Därför har vi tagit ner estimaten för årets resterande kvartal samtidigt som den planerade lansering av den internationella versionen av Outlet Sverige kan bidra till bra tillväxt under Q4 och framåt.
 

EBITDA-resultatet, räknat på netto­intäkter (exkluderat aktiverat arbete samt övriga intäkter) och justerat för engångs­poster, uppgick till 1,4 miljoner kronor. Det är en klar förbättring jämfört med Q1 då motsvarande siffra var 0,5 miljoner kronor. Bruttomarginalen förbättrades avsevärt relativt Q1, rimligtvis som en effekt av bra marginaler på de nya produkterna i MFB:s utbud vilket är lovande för framtiden. Trots den förbättrade bruttomarginalen nådde lönsamheten på koncernnivå inte upp till våra förväntningar med en lägre än väntad intäktsnivå. Efter justeringar i prognoser beräknas ett motiverat pris per aktie i basscenariot till 4,5 (4,9) kronor. 

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.