Analysguiden: Försmak av tillväxt…

22 FEBRUARI 2019

Mytaste Group levererad mycket bra siffror för fjärde kvartalet 2018. På helåret ökade intäkterna med 61 procent och slog därmed vår prognos. 2019 lär bli intressant med satsning på geografisk expansion, push för nya AffiliJet och fler förvärv.

På helåret 2018 redovisade Mytaste Group nettointäkterna 59,1 miljoner kronor – en fin tillväxt om 61 procent. EBITDA-resultatet var 7,8 miljoner kronor, alltså  13,1 procent marginal på netto­intäkter. En klar förbättring mot 0,3 procent år 2017. Under kv4 växte bolaget 50% organiskt efter ett rejält intäktslyft från segment­et Mytaste Shopping. CSS-partner­skapet var framgångsreceptet som växte. CSS-partnerskapet tecknades under kv4 2018 och vi tror att intäkter kommer fortsätta genereras på denna nivå med vissa säsongsvariation­er, givet befintlig kundbas. För att vidare växa och kapitalisera den skalbara affärsmodellen har bolaget påbörjat en geografisk expansion. Genom att addera fler nätbutiker på nya marknader bör intäkterna växa därefter.

2019 inleddes med förvärvet av Lånakuten som stärker verksamheten inom lånevertikalen. Mytaste arbetar även med lån i samarbetet med Expressen. Detta samarbete innefattar även vertikalerna iGaming och rabattkuponger. Samarbets­formen har nu konceptualiserats under varumärket AffiliJet. En push kommer göras under 2019 mot andra mediahus likt Expressen, eller andra potentiella partners med stora mängder besökare. Förutsättningarna att lyckas förefaller vara goda då samarbetsformen ger betydande intäkter till referenskunden Expressen. På sikt kan AffiliJet också skapa bättre marginaler då konceptet/produkten inte har några direkta kostnader för besökare utan fokuserar helt på organisk trafik. Dock tar det lite tid innan en ny partner når bra resultat på sökord.

Både vi och marknaden har höga förväntningar på 2019. Vi ser stöd i ett nu färdig­utvecklat erbjudande under Mytaste Shopping som också bär frukt med goda möjligheter till fortsatt tillväxt. Vidare avser bolaget genomföra fler förvärv. Efter kvartalet har bolaget kommunicerat att de kommer byta vd men grundarna och entreprenörerna kommer vara kvar och aktiva i bolaget. Vi tror det är positivt att man adderar kompetens som kan skala organisationen och ta hand om fler förvärv samtidigt som grundarna kan fokusera på att leverera innovativa produkter och tjänster. Vi höjer prognoserna efter ett starkt kvartal och beräknar ett motiverat värde om 11,6 kronor (7,0) i basscenariot för de kommande 6 – 12 månaderna.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden