Analysguiden: Satsning ger resultat

04 SEPTEMBER 2019

Speqta och levererade ett bra kv2 2019 med god tillväxt och ett EBITDA-resultat över vår förväntan. Satsning på att utöka antalet anslutna kunder till Shopello har gett resultat. Det bör kunna börja bära frukt under de kommande kvartalen. Vi ser fortsatt uppsida.

Speqta, tidigare Mytaste Group, redovisade netto­intäkter om 25,6 MSEK under andra kvartalet, motsvarande en stark organisk tillväxt om 62 procent. Inkluderat förvärv uppgick tillväxten till 90 procent. Speqta växte även sekventiellt med 10 procent. Segmentet Speqta Food & Beverage överraskade på uppsidan medan Speqta Shopping inte riktigt levde upp till förväntningarna. Avvikelsen är rimligtvis främst hänförbar till privatlån-vertikalen i Norge som under det gångna kvartalet hämmats av nya regleringar. Enligt bolagets ledning börja denna marknad dock stabiliseras igen. Samtidigt är bolaget aktiva med Shopello på totalt 17 marknader i Europa och antalet anslutna kunder till Shopello ökade kraftigt, från 1 720 till 2 680 stycken under det gångna kvartalet. Det tredje kvartalet tenderar dock att vara ett säsongsmässigt svagt kvartal. Men givet produktutvecklingen inom Food & Beverage-segmentet och med ett Shopello på frammarsch tror vi Speqta står väl rustade för fortsatt tillväxt.

EBITDA-resultatet landade på 5,2 miljoner kronor under andra kvartalet. Det motsvarar en marginal om 19,6 procent och kan jämföras med vår prognos på 4,1 miljoner kronor. Detta beror på att vi hade överskattat kostnader hänförbara till pågående expansion. Över tid tror vi att det finns viss uppsida i EBITDA-marginalen efter Shopping-segmentets koncept AffiliJet får fart, som kan reducera besökares genomsnittliga anskaffningskostnad.

Samtidigt var också kassaflödet under kvartalet starkt och balansräkningen har stärkts väsentligt. Efter andra kvartalet har vi justerat ner intäkterna aningen men samtidigt tagit upp marginalen litet. I basscenariot beräknar vi ett motiverat värde om 11,2 kronor (12,2) för de kommande 6 – 12 månaderna. Nedjusteringen beror främst på ökad riskpremie i marknaden. Vidare har bolagets finansiella ställning stärkts upp vilket underlättar för bolaget att fortsätta förvärva bolag inom lead generering. Flertalet diskussioner pågår. Potentiella förvärv kan snabbt förändra våra prognoser och skapar rimligtvis uppsida i värderingen.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.