Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bästa juli någonsin på myTaste: 30 miljoner besök

06 AUGUST 2014

myTaste redovisade i juli sin näst bästa trafikmånad någonsin. Tidigare toppnotering sattes under högtiderna i december 2013. Det totala antalet besök under juli uppnådde 30 miljoner, vilket är en ökning med drygt 50 % jämfört med samma månad föregående år.

Enligt den oberoende mättjänsten för internationell internettrafik SimilarWeb.com ligger nu myTaste på topp tre bland receptsajter i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Danmark, Norge, Portugal, Spanien och Sverige. *

- Att lyckas ta ledande positioner i de största latinamerikanska länderna är helt klart en milstolpe för oss. Jag tror de flesta i branschen ser det som en drömsits där vi är nu, att komma in tidigt på dessa enorma marknader och lyckas ta en marknadsledande position är inget mindre än en framtida intäktsbomb. Framgången beror självklart på en rad faktorer, inte minst tajming, men en oerhört viktigt pusselbit är att vi valt att inte kapitalisera på vår trafik än utan fokuserar på maximal tillväxt, säger 203 Web Groups VD Jonas Söderqvist.

Antal sidvisningar per besök har ökat med 91 % och den genomsnittliga tiden per besök har ökat med 78 % sedan förra året som ett resultat av förbättrad funktionalitet och design. Under juli registrerade sig dessutom ca 15 000 nya medlemmar per dag, vilket gör att det totala antalet medlemmar nu uppgår till 5,5 miljoner. För att ytterligare främja medlemstillväxten framöver kommer stort fokus läggas på att arbeta med mobila lösningar, då allt större andel av trafiken kommer från mobila plattformar.

* För de länder där namnbytet till myTaste pågår finns ännu inte aktuell data på SimilarWeb.com

Jonas Söderqvist, CEO
[email protected]
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, CEO
[email protected]
0732 512 203 

Om myTaste
myTaste är ett av världens största sociala nätverk för mat och matlagning med besökare från drygt 50 länder. Våra användare upptäcker, sparar och delar 6 miljoner recept från mer än 35 000 matbloggar runt om i världen. Läs mer på om myTaste här.

Om 203 WEB GROUP AB (publ)
203 Web GROUP is a publicly traded Swedish media group operating sites in 50 countries. Read more here.

Dokument