Begäran om konvertering av utestående konvertibler

29 MAJ 2019

Andereas Friis, Jonas Söderqvist och Trottholmen AB (”Konvertibelinnehavarna”) har genom meddelande till Mytaste AB (publ), under namnändring till Speqta AB (publ), ”Bolaget”, påkallat sin rätt till konvertering av samtliga konvertibler som beslutades att emitteras vid extra bolagsstämma den 13 februari 2018. Villkoren för konvertiblerna ändrades genom beslut av årsstämman den 13 maj 2019 med den 30 maj 2019 som ny förfallodag och sista dag för anmälan om konvertering. I enlighet med villkorsändringen har Konvertibelinnehavarna valt att konvertera sina konvertibler innan löptidens utgång.

Bolaget har erhållit meddelande från Konvertibelinnehavarna avseende konvertering av hela konvertibellånet uppgående till 11 998 020 kronor, motsvarande 2 423 842 nya aktier i Bolaget efter konvertering av konvertiblerna. Konverteringskurs per aktie uppgår till 4,95 kronor. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 16 552 985,50 kronor fördelat på 33 105 971 aktier.

Mediakontakt

Fredrik Burvall

Styrelseordförande myTaste AB (publ), under namnändring till Speqta AB (publ)

fredrik@burvall.se

+46 (0) 70 927 96 32

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj, 2019 kl. 13:00 CEST.

Om Speqta (Mytaste Group)
Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. 

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com

Dokument