Release image

Beslut om emission gällande slutbetalning av Receptindex i Sverige AB

30 MARS 2015

203 Web Group AB förvärvade bolaget Receptindex i Sverige AB i mars 2011. Köpeskillingen skulle enligt avtalet erläggas i flera steg där den sista betalningen skulle ske i mars 2015. Slutbetalningen har enligt överenskommelse med säljarna fastställts till 167 918 aktier i 203 Web Group AB. Styrelsen i 203 Web Group AB beslutade den 27 mars följdaktligen om att emittera 167 918 aktier till en kurs om 8,50 kr, vilken var fredagens stängningskurs.

Den 27 mars 2015 uppgick antalet aktier och röster i 203 Web Group till 16 445 757 samt bolagets aktiekapital till 8 222 878,50 kronor. Efter transaktionen kommer antalet aktier och röster att öka med 167 918 till 16 613 675 samt bolagets aktiekapital att öka med 83 959 kronor till 8 306 837,50 kronor. Sammantaget kommer detta medföra en total utspädningseffekt om cirka 1 procent i förhållande till bolagets nuvarande aktiekapital.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se

Dokument