Release image

Beslut vid extra bolagsstämma i myTaste AB (publ)

07 DECEMBER 2018


Vid extra bolagsstämma i myTaste AB (publ) (”Bolaget”) den 7 december 2018 beslutades att styrelsen ska bestå av sju stycken styrelseledamöter samt att samma arvode som beslutades i enlighet med årsstämmans den 8 maj 2018 fortsatt ska gälla, innebärande ett styrelsearvode per styrelseledamot om 50 000 kronor (på årsbasis) beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamoten varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.


Stämman beslutade välja in Andre Lavold från Optimizer Invest som ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Mediakontakt:


Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
fredrik@burvall.se
+46 (0) 70 927 96 32


Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com  
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:


Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
fredrik@burvall.se
+46 (0) 70 927 96 32


Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com  
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group


Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87


För mer information se: investor.mytaste.com


myTaste AB (publ)


Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument