Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej

Betygsättning och kommentarer kommer nu till en av världens populäraste matsajter.

25 NOVEMBER 2016

myTaste förbättrar sin redan populära matsajt genom att ge konsumenter möjlighet att kommentera och betygsätta recept. Funktionerna väntas bidra till en bättre användarupplevelse och ett större engagemang hos användarna.

Den nya funktionen att kommentera recept gör att användarna kan ställa frågor till den som gjort ett recept eller andra som sparat det och att efterföljande användare kan ta del av diskussionen kring receptet. Betygsfunktionen fungerar på liknande sätt som är vanligt t ex inom resebranschen där hotell betygsätts på en skala från 1-5. Det kommer göra det enklare för konsumenten att urskilja recept som uppskattats av andra användare.

Andreas Friis är en av grundarna på myTaste och han kommenterar de nya funktionerna.

– Idag är är folk vana vid att kunna kommentera och betygsätta på nätet. Inom matlagning finns det många uppenbara situationer där det är till nytta för användaren att kunna kommentera, som t ex att föreslå en alternativ ingrediens för den som är allergisk. Både kommentarer och betyg gör det möjligt att visa uppskattning till den som gjort receptet, något som inte varit möjligt tidigare.
 

myTaste samlar populära recept från matbloggar och andra matsajter och gör dem tillgängliga via webben och myTaste app för iPhone och Android. De nya funktionerna finns från och med idag tillgängliga på webben och kommer inom kort lanseras för apparna.
 

– De här funktionerna är minst lika viktiga ur ett affärsperspektiv eftersom vi tror att de kommer göra att användarna lägger mer tid på vår plattform. Samtidigt som användarnas engagemang ökar så bidrar kommentarerna och betygen till unikt innehåll vilket är mycket positivt ur SEO-synpunkt. I förlängningen ger en bättre användarupplevelse högre ranking på Google vilket leder till mer trafik och fler nya användare, säger Andereas Friis.

 För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ)
[email protected] 
0732 512 203

Andereas Friis, COO
0739 94 46 70 
[email protected] 

Jonas Söderqvist, VD
myTaste AB (publ)
[email protected] 
0732 512 203

Andereas Friis, COO
0739 94 46 70 
[email protected] 

myTaste är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

myTaste AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm
08-400 263 40 

Dokument