Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bidbrain lanserar effektivt kampanjverktyg

20 SEPTEMBER 2022

Speqta ABs (“Speqta”) SaaS-tjänst Bidbrain lanserar nu ytterligare funktionalitet i form av ett nytt kampanjverktyg. Med den nya funktionen kan e-handlare enkelt sätta olika budgetar och ROAS-mål på olika delar av sitt produktutbud. En efterfrågad möjlighet som kommer att hjälpa e-handlare att få mer försäljning till samma annonskostnad och därmed göra dem mer lönsamma. 

Bidbrain är en SaaS-plattform för e-handlare som vill optimera sin försäljning till en given ROAS (Return On Ad Spend, avkastning på annonskostnaden). Förutom optimeringen bygger tjänsten också på att ge e-handlaren mer transparens och bättre kunna styra sin annonsering. Nu lanserar Bidbrain ett effektivare sätt för e-handlare att spendera sina kostnader och generera avkastning på: Ett helt nytt kampanjverktyg.   


Kraftfullt kampanjverktyg
Bidbrain ger nu e-handlare en möjlighet att inte bara sätta samma ROAS för hela butikens utbud, utan även en kraftfull filterfunktion för att enklare kunna välja vilka delar av butikens utbud som ska ha vilken ROAS. E-handlaren kan numera skapa unika kampanjer baserat på parametrar som:

 • Varumärke
 • Produktkategori
 • Pris
 • Produkttyp
 • Rea
 • ..och alla parametrar tillgängliga som custom labels

En inspelad demonstration av verktyget finns på Bidbrains webb
 
Malin Blomberg, VD för Bidbrain, kommenterar:
Samma avkastningskrav passar sällan hela produktportöljen. En e-handlares vardag blir mer pressad och dom behöver fler verktyg och flexibilitet, där nu Bidbrain ger full möjlighet att sätta olika ROAS (Return On Ad Spend)-mål på olika delar av utbudet. Med denna nya funktionalitet kan en e-handlare enkelt sätta och få dubbelt så mycket försäljning per annonskrona för sina lågmarginalprodukter, samtidigt som de kan behålla ett lägre avkastningskrav på sina egna varumärken med högre marginal. En funktion som kommer att underlätta enormt för e-handlare inför Black Friday och julhandeln. Jag är stolt över teamet som gör detta möjligt och nu fortsätter vi att förbättra tjänsten ytterligare.  


Bidbrain-kunden TCM Cykels VD Henrik Sjölund bekräftar behovet av den nya funktionaliteten:
Att sälja allt från exklusiva elcyklar till mindre reservdelar, kräver att man kan sätta olika ROAS mål på komplexa segment, som exempelvis kombinerar produkttyp, pris och marginalnivå. Med Bidbrains kampanjverktyg kan vi sätta upp allt inom ett par minuter och samtidigt få full insyn i hur varje segment presterar över tid.


Bidbrain är en viktig del av Speqtas framtida satsning och strategi. Läs mer om Bidbrain på www.bidbrain.com
 
Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com
  
Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected]

 

Dokument