Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bidbrain lanserar ny funktionalitet och affärsmodell

04 MAY 2022

Speqta ABs (“Speqta”) SaaS-tjänst Bidbrain lanserar nu mer funktionalitet tillsammans med en modulbaserad affärsmodell och prissättning för sina prenumerationstjänster. Med den nya modellen kommer Bidbrain även att möjliggöra optimering av Google Shopping kampanjer för e-handlare som vill använda Google’s egna tjänster Smart Shopping och Performance Max, vilket ger tjänsten en större marknad att bearbeta.
 
Bidbrain är en SaaS-plattform för e-handlare för att maximera sin försäljning till en givet  ROAS (Return On Ad Spend, avkastning på annonskostnaden), som lanserades i sommaren 2021. Förutom optimeringen bygger tjänsten också på att ge e-handlaren mer transparens och bättre kunna styra sina annonsering. Nu lanserar Bidbrain ny funktionalitet och affärsmodell, som har tre nivåer av prenumeration. Nya prenumerationsmodellen möter även behovet för e-handlare som vill prestera bättre med Googles egna budstrategier, t ex ha hjälp med optimering av produktfeeden eller få insikter i vilka produkter och söktermer som Google spenderar annonsbudgeten på.  
 
Tre prenumerationsmodeller
Bidbrain kommer att ha tre nivåer av sina prenumerationstjänst:
 
Free – Med sitt Google Ads ID kan en e-handlare få en analys över hur bra deras budgivning är idag, dvs en ”Bid quality analysis”. Nivån innehåller även en begränsad tjänst för optimering av produktfeed samt en samlad databas av lärdomar inom Google Shopping. Kostnad: Gratis.

Pro – Optimera din försäljning med andra budgivningsmotorer (än Bidbrain). Pro innehåller allt i ”Free” men också full optimering av produktfeed inklusive omskrivning av produkttitlar för att öka visningar, klick och konverteringar på relevanta söktermer. I Bidbrain Pro ingår även utökad insiktsrapportering, exempelvis identifiera vilka produkter eller segment som Googles budstrategi fungerar bra och mindre bra på. I tjänsten ingår också fri tillgång till Bidbrains CSS som ger upp till 20% budfördel hos Google. Kostnad: 390€/månad.

Pro + bidding – Förutom allt i ”Pro” innebär denna nivå även Bidbrains egenutvecklade budmotor som vid flertal tillfällen bevisat sig slå andra budmotorer. I tjänsten ingår även Automatic Bid modifiers samt Automatic keyword optimization. Tjänsten aktiverar också svansen av produkter vilket ofta andra budmotorer missar eftersom det där saknas transaktionsdata att buda på. E-handlaren styr budmotorn genom att sätta önskad ROAS-% på olika produktgrupper eller varumärken, vilket även kan styras mot önskat vinstnivå. Kostnad: 390€/månad + 5% på AdSpend.
 
För större e-handlare finns också en Enterprise-nivå vilket innebär en annan prissättning och en dedikerad kontaktperson.
 
Malin Blomberg, VD för Shopello och Bidbrain, kommenterar:
Vi kan med den nya modellen adressera en större marknad. Från de kunderna vi jobbat med senaste halvåret har vi sett behovet att dela upp vår tjänst i mer flexibla paket. Med nivån ”Pro” kan vi boosta Google’s egna tjänster till en låg månadskostnad. För e-handlaren innebär det högre avkastning och ökad quality score. Nu fortsätter utvecklingen kring att förbättra tjänsten ytterligare inklusive förbereda för större skalning av tjänsten. Jag är stolt över teamet som gjort och gör detta möjligt.
 
Bidbrain är en viktig del av Speqtas framtida satsning och strategi. Läs mer om Bidbrain på www.bidbrain.com

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com
  
Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected]

 

Dokument