Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

 • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
 • att du antingen:
  1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
  2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
  3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bidbrain lanserar verktyg för värdefulla insikter

15 FEBRUARY 2023

Speqta ABs (“Speqta”) SaaS-tjänst Bidbrain lanserar nu ytterligare funktionalitet i form av värdefulla insikter för e-handlare. Med den nya funktionen kan e-handlare på produktnivå följa vilken avkastning annonseringen har. Funktionaliteten kombinerar olika källor av Googles annonsering vilket gör att Bidbrains kunder även kan identifiera produktens egenskaper i kombination med prestanda, vilket är användbart för säljoptimeringen och affärsutvecklingen. 


Bidbrain är en SaaS-plattform för e-handlare som vill optimera sin försäljning till en given ROAS (Return On Ad Spend, avkastning på annonskostnaden). Förutom optimeringen bygger tjänsten också på att ge e-handlaren mer transparens och bättre kunna styra sin annonsering. Därför lanserar nu Bidbrain ett verktyg för ökade insikter där e-handlare kan på produktnivå följa vilken avkastning annonseringar har. 


En kombination av datakällor
Genom att kombinera produktdata från Googles Merchant Center och prestandan på annonserna i Google Ads så blir filtreringen mer avancerad och användbar. Per produkt ser man prestationsparametrar som:

 • Impressions
 • Klicks
 • Kostnad för annonsering
 • ROAS
 • CPC-nivå

Möjligheten finns även att kombinera den med information från produktfeeden vilket skapar fler insiktsmöjligheter. Bidbrains VD Malin Blomberg förklarar närmare: 

AI-tjänster har ett rykte om sig att vara svarta lådor. Bidbrain vill vara raka motsatsen, och ge användaren den bästa möjliga insikten om hur annonseringen går. Med nya funktionaliteten kan e-handlare bli smartare och använda både produktdata och annonsprestanda i sina analyser. Exempelvis kan e-handlaren sortera ut de produkter som ligger över en viss ROAS-nivå, har över 100 annonsklick från konsumenter och är av ett visst varumärke, för att senare skapa en separat kampanj för det urvalet. Ett annat exempel är att välpresterande produkter utifrån ett ROAS-perspektiv helt plötsligt inte annonseras pga felaktig produktdata, vilket e-handlare då kan lösa. Nu fortsätter utvecklingen med fler efterfrågade och värdefulla funktionaliteter. 

 

Bidbrain är en viktig del av Speqtas framtida satsning och strategi. Läs mer om Bidbrain på https://www.bidbrain.com/ 

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
www.speqta.com

 

Dokument