Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bidbrain möjliggör ytterligare tillväxt med nyrekryteringar

15 MARCH 2023


Speqtas ("SPEQT") tjänst Bidbrain förbereder för en ny tillväxtsfas. Bidbrain är en globalt skalbar lösning som fungerar i samtliga länder där Google Shopping är aktivt, och nyligen har Bidbrain rekryterat två nyckelpersoner inom Sales & Marketing.

Bidbrain erbjuder en avancerad och transparent AI-baserad tjänst för att buda smartare på Google Shopping annonser. Tjänsten är anpassad för att användas i samtliga länder där Google Shopping är aktivt, vilket gör att det kräver väldigt begränsad teknisk utveckling för att lansera i nya länder. Som ett steg i att bredda kundupptagninsområdet stärker nu Bidbrain det tillväxtsdrivande teamen med två nyanställningar med internationellt fokus. 

Andrea Momcilovic Bozovic gick in i säljteamet som Business Development Representative 1 mars 2023 och hon har en säljbakgrund inom SaaS och Retail. Andrea talar flytande spanska och franska och kommer främst fokusera på spansk- och franskspråkiga länder. Natalie Lopez Eklund börjar idag 15 mars 2023 som Paid Marketing Specialist för att arbeta med Bidbrains globala kundanskaffning genom marknadsföring, och hon har erfarenhet från både SaaS och e-handel. Natalie kommer öka effektiviteten och skalbarheten i onlinemarknadsföringen utan begränsningar i geografi.

Bidbrains vd Malin Blomberg kommenterar:
"Vi har ett tydligt tillväxtfokus under 2023, och dessa två nyanställningar är viktiga pusselbitar i den resan. Andreas säljerfarenhet kommer att hjälpa oss att växa i södra Europa och Natalies erfarenhet med hela vår globala närvaro. Det är för oss givet att ett diversifierat team når bäst resultat, därför känns det lite extra bra med två kvinnliga nyanställningar som ett led i att bli ännu mer jämställda i en annars mansdominerad techindustri.”

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

För mer information:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
www.speqta.com

 

Dokument