Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Bra start för Speqtas AI-motor för Google Shopping

30 MARCH 202030 MARS 2020

Pressmeddelande

Ett 20-tal större e-handlare har nu anslutit sig till Speqtas nylanserade AI-motor Shopello BidBrain™ – en viktig komponent i Speqtas nya affärsstrategi.


Shopello BidBrain™, en tjänst som gör att e-handlare endast betalar för klick som leder till köp, har blivit extra aktuell när e-handeln kommer ännu mer i fokus. På kort tid, sedan lanseringen i januari 2020, har ett 20-tal större e-handelsbutiker i Europa valt att ansluta sig till Shopello BidBrain™.

Speqtas vd Fredrik Lindros menar att detta är ett kvitto på att bolagets nya tjänst fyller en viktig funktion, inte minst när marknaden i stort går igenom omvälvande tider:

”Att e-handeln växer är ett faktum men i denna uppkomna situation växer vissa delar snabbare. När marknaden förändras gäller det att vara på tårna och hantera den komplexitet det innebär att köpa trafik. Vår AI-tjänst sover aldrig och arbetar med 100-tals parametrar samtidigt, det gör att e-handlaren aldrig budar fel, inte ens i turbulenta tider, utan endast betalar för den verkliga försäljningen.


Idag har hela Shopello över 3000 anslutna e-handelsbutiker fördelat över 17 länder i Europa.

I samband med kvartalsrapporten i slutet av februari i år presenterades Speqtas nya strategi där två tillväxtområden identifierades: Jämförelsesajter (Content & Comparison) och Shopello (AdTech). I strategin för Shopello ingår att framöver främst satsa på större e-handelsbutiker, i stället för att främst nå hög kvantitet. De nytillkomna butikerna till Shopello BidBrain™ är just större nätbutiker som i snitt har en omsättning på över 1 miljard svenska kronor.

”Speqta har utvecklat en unik tjänst i Shopello BidBrain™ som efterfrågas brett av de stora e-handlarna. Sedan lanseringen i början av januari i år har vi sett att intresset har ökat stadigt och vi får återkommande positiv feedback från våra kunder. Shopello BidBrain™ ger oss goda möjligheter att flytta fram vår position i Europa,” avslutar Fredrik Lindros. Shopello är idag är en premium CSS partner till Google. Läs mer här https://shopello.net/


För mer information, kontakta:
 
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
 
Om Shopello
Shopello är en marknadsföringsplattform som hjälper e-handlare och mediebyråer att optimera annonsering och försäljning genom AI-baserad spjutspetsteknologi.

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech (Shopello) samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: [email protected]

Dokument