Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

BrightBid listas i "G2 Grid for Search Advertising"

18 SEPTEMBER 2023

Speqta ABs (publ) ("Speqta") SaaS-tjänst, BrightBid, har uppnått en prestigefylld listning på G2 Grid for Search Advertising. Detta erkännande bekräftar BrightBids åtagande och innovation inom online-marknadsföringsindustrin och belyser dess växande inflytande i det konkurrensutsatta sökannonslandskapet.

 

G2 Grid är en väl respekterad plattform som utvärderar och rankar mjukvarulösningar baserat på kundrecensioner och marknadsnärvaro. BrightBids inkludering i G2 Grid for Search Advertising är ett bevis på dess enastående prestanda, användarnöjdhet och förmåga att möta de föränderliga behoven hos företag inom onlinemarknadsföring. Flera välkända företag har en framträdande plats i G2 Grid för sökannonsering tillsammans med BrightBid, vilket ytterligare understryker dess excellens och erkännande i branschen. Bland dessa företag finns branschjättar som Google Ads, Microsoft Advertising och Facebook Ads, men även mindre företag som hjälper sina kunder att annonsera på dessa stora plattformar. Se G2 Grid på G2.com.

 

Fördelar med BrightBids listning i G2 Grid:

        Förbättrad synlighet: Att vara listad i G2 Grid för sökannonsering ger BrightBid ökad synlighet bland potentiella kunder och visar upp företagets kapacitet och tillförlitlighet.

        Förtroende och trovärdighet: G2 är känt för sin strikta utvärderingsprocess och förlitar sig på äkta användarrecensioner, vilket gör BrightBids inkludering till en kraftfull bekräftelse på dess kvalitet och effektivitet.

        Konkurrensfördel: G2 Grid-listningen positionerar BrightBid som ett ledande val för företag som söker avancerade lösningar för sökannonsering, vilket ger en konkurrensfördel.

 

Gustav Westman, VD och grundare av BrightBid, uttrycker sin entusiasm över detta:

"Att vara med i G2 Grid for Search Advertising är ett bevis på vårt teams hårda arbete och engagemang på BrightBid. Vi är hedrade över att uppmärksammas tillsammans med några av de största namnen i branschen. Detta erkännande är inte bara ett bevis på kvaliteten på vår tjänst utan också på det förtroende som våra kunder har för oss. Och med den framtida integrationen av tjänsten Bidbrain kommer vi att bli ännu bredare och kraftfullare i vårt erbjudande."

 

Speqta fortsätter att driva innovation inom SaaS-industrin, och BrightBids inkludering i G2 Grid för sökannonsering är ett bevis på detta engagemang.

 

För mer information om Speqta och BrightBid, besök Speqtas webbplats och www.BrightBid.com

 

Kontakt

Fredrik Lindros

VD, Speqta AB (publ)

[email protected]

+46 723 10 66 66

www.speqta.com

 

Om Speqta

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta tre produkter; affiliatenätverket Shopello, SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Dokument