Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

BrightBid omnämns i brittiska medier som BBC och The Times

04 SEPTEMBER 2023


Speqta AB (publ) ("Speqta"), ett ledande SaaS-plattformsföretag som är specialiserat på att hjälpa kunder att optimera annonsering på stora onlineplattformar, inklusive Google, kan meddela att BrightBid nyligen har nämnts i brittiska mediaartiklar som Business Leader och The Times, men även på morgonprogrammet på BBC World Business Report.

 

I morgonprogrammet på BBC World Business Report måndagen den 4 september 2023 firades Googles 25-årsjubileum. Programmet välkomnade Kate Cox, Chief Marketing Officer (“CMO”)  från BrightBid, ett ad tech-företag som specialiserar sig på AI och automatisering för Googles sökannonser. De diskuterade den inverkan Google har haft på tillgången till information, dess roll som ett verb i vardagsspråket och demokratiseringen av information. Kate Cox betonade hur Googles framgång ligger i dess fokus på att ge korrekta svar på användarnas frågor och dess unika annonsmodell där annonsörer bjuder på söktermer, vilket skapar ett effektivt ekosystem. Programmet berörde också AI:s inflytande på Googles framtid och dess roll i att forma det digitala landskapet. Länk till sändningen

 

Artikeln i The Times, av Tom Whipple, Science Editor, med titeln "Google changed the world but Search is on for the next big hit" täcker den stora inverkan som Google har haft på hur information organiseras och nås under de senaste tjugofem åren. I artikeln diskuteras aspekter av onlinesökning, utvecklingen av sökmotorer och dynamiken i auktioner för onlineannonsering. I artikeln diskuteras de utmaningar och möjligheter som det föränderliga landskapet för onlinesökning och annonsering innebär, och den artificiella intelligensens roll lyfts fram. I artikeln nämns Kate Cox, CMO på BrightBid, som betonade vikten av att optimera kampanjer för annonsörer, kunder och sökmotorerna själva. Länk till artikeln

 

Fredrik Lindros, VD för Speqta, kommenterar:

Eftersom Speqta fortsätter att fokusera på att tillhandahålla oberoende AI-baserade tjänster för optimering av onlineannonsering, är vi mycket glada över att se BrightBid omnämnas i inslag och artiklar från framstående medier som BBC och The Times. Detta erkännande är ett kvitto på vårt engagemang för att leverera värde till våra kunder och det bredare ekosystemet för digital annonsering.

 

BrightBid har också nyligen nämnts i artikeln på Business Leader "From Gloom to Glory: What's Fueling UK Firms' Surging Trading Confidence?" av Patricia Cullen publicerad den 14 augusti 2023. BrightBid nämns i samband med Storbritanniens ökande globala och lokala investeringar. Gustav Westman, VD på BrightBid, betonar att Storbritanniens växande globala och lokala investeringar är en viktig bidragande faktor till de positiva utsikterna och betonar att investeringar i att göra Cambridge till en teknikhubb och engagemanget från företag som OpenAI och Salesforce i Storbritannien tyder på förtroende inte bara för ekonomin utan också för potentialen för startups i regionen, särskilt inom AI-relaterad teknik. Länk till artikeln

 

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta tre produkter; affiliatenätverket Shopello, SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

 

 

Dokument