Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

BrightBid tar tredje plats i TechRounds SaaS66-tävling

11 OCTOBER 2023

 

 

Speqta ABs (publ) ("Speqta") tjänst BrightBid har tilldeladets tredje plats i TechRounds SaaS66-tävling, vilket visar på dess plats inom SaaS-industrin i Storbritannien och Europa. Detta erkännande pekar på BrightBids tillväxt och dess bidrag till adtech-marknaden genom rekommendationer för sökannonser, vilket stärker BrightBids position som en betydelsefull aktör i det digitala marknadsföringslandskapet.

 

Speqta kan meddela att dess största tjänst, BrightBid, har belönats med en prestigefylld tredjeplats i TechRounds SaaS66-tävling. TechRound, en ledande plattform för startups och teknikentusiaster, organiserade SaaS66-tävlingen för att uppmärksamma de mest innovativa SaaS-företagen i Storbritannien och Europa.

 

Om BrightBid

BrightBid, som grundades 2020, är en snabbt växande AdTech-tjänst som kombinerar AI och mänsklig expertis för att erbjuda förfinade rekommendationer för sökannonser, vilket hjälper företag att anskaffa kunder. Företagets innovativa tillvägagångssätt har lett till betydande tillväxt och har expanderat sin verksamhet från Sverige till Danmark, Norge och Storbritannien. I juli 2023 gick BrightBid samman med Speqta i en aktieaffär värd 259 miljoner kronor, vilket möjliggjorde expansion inom AI och automatisering för Google Shopping Ads genom sammanslagningen av tjänsten Bidbrain.

 

Om BrightBids effekt

BrightBid har hjälpt kunder i olika branscher, inklusive OnSecurity och BodyLabs, att uppnå tydliga resultat. Till exempel hjälpte BrightBid OnSecurity att minska sin Cost Per Lead (CPL) med 80% inom en månad, samtidigt som lead-volymen ökade. Dessutom har tjänsten via Bidbrain ökat BodyLabs ROAS på Google med 39% för sin e-handelssajt som säljer kosttillskott, med hjälp av AI och automatisering för Google Shopping-annonser.

 

Gustav Westman, VD och grundare, BrightBid

"TechRounds SaaS66-tävling är ett tecken på den spännande SaaS-industrin i Storbritannien och Europa, och hyllar företag och initiativ som flyttar fram gränserna för innovation. Vi är hedrade över att BrightBid uppmärksammas bland dessa innovativa företag, vilket stärker vårt åtagande att revolutionera det digitala marknadsföringslandskapet med banbrytande lösningar."

 

För mer information om tävlingen besöjk TechRound. För mer information om BrightBid besök www.brightbid.com 

 

Kontakt:

Fredrik Lindros

VD Speqta AB (publ)

[email protected]

+46 723 10 66 66

www.speqta.com

 

Om Speqta:

Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta två produkter; SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

 

Dokument