Release image

Förlikning gällande Bodegashop.com

26 JUNI 2015

Den 27 oktober 2014 offentliggjorde 203 Web Group att bolaget träffat ett avtal om förvärv av den spanska vinbutiken Bodegashop. Enligt det ursprungliga köpeavtalet skulle köpeskillingen utgöras av 363 637 nyemitterade aktier i 203 Web Group, 2 miljoner kronor i kontanta medel. Dessutom kunde en tilläggsköpeskilling om 1 miljoner kronor utgå om vissa satta mål uppnåddes. Den 24 april 2015 offentliggjorde 203 Web Group att förvärvet avbrutits, att säljarna har riktat krav 203 Web Group om att förvärvsprocessen ska fullföljas och att dessa krav bestridits av 203 Web Group. 203 Web Group och säljarna har fört diskussioner om hur förvärvet av Bodegashop ska hanteras och har nått en förlikningsöverenskommelse. Överenskommelsen innebär en ny köpeskilling för Bodegashop om 1 500 000 kr. Beloppet att betalas i kontanta medel till säljarna över en niomånadersperiod. Den nya köpeskillingen är baserad på värderingen av Bodegashop efter att hänsyn tagits till de nya förutsättningar som uppdagades efter det ursprungliga förvärvet samt efter 203 Web Groups genomgång av Bodegashops bokföring.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: 46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ) 
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr 
114 34 Stockholm 
08-400 263 40 
www.203webgroup.se

Dokument