Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

GetAccept startar sitt samarbete med BrightBid för att öka sin sökannonsering online

11 SEPTEMBER 2023

 

BrightBid, den oberoende AI-baserade tjänsten som ägs av Speqta AB (publ) ("Speqta"), har tidigare tecknat ett avtal med och nu gått live med GetAccept, en allt-i-ett-plattform för digitala säljrum. Samarbetet innebär att kraften i BrightBids AI-teknologi utnyttjas för att optimera GetAccepts sökannonskampanjer. Partnerskapet motsvarar en cARR på 240 tkr.

 

Det globala företaget GetAccept har tagit nästa steg för att öka sina digitala annonseringsinsatser, genom att starta sina online-sökkampanjer med den oberoende AI-baserade tjänsten BrightBid från Speqta. Samarbetet motsvarar årliga återkommande intäkterna (cARR) för Speqta på 240 tkr, och kampanjerna gick live förra veckan.

 

GetAccept är en plattform för digitala säljrum, med integrationer till CRM-system som Salesforce, Hubspot och Microsoft Dynamics, som gör det möjligt för säljteam och säljare att öka sin “win rate” och erbjuda den bästa kundupplevelsen från första mötet till signerad affär. Plattformen har röstats fram som den 11:e bästa försäljningsprodukten 2023 av G2 Best Software Awards och används av 40 000+ användare i 4 000+ företag i 60+ länder. GetAccept har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige, och har ett team på 200+ medarbetare i USA, Sverige, Storbritannien, Frankrike, Norge och Danmark.

 

För mer information om Speqta och BrightBid, besök www.speqta.com och www.brightbid.com. För att utforska GetAccepts digitala försäljningsplattform och dess funktionalitet, besök deras officiella hemsida på www.getaccept.com.

 

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. Idag har Speqta tre produkter; affiliatenätverket Shopello, SaaS-tjänsten Bidbrain och SaaS-tjänsten BrightBid. Speqta är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Dokument