Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Grundare tar över VD-posten för myTaste

09 DECEMBER 2014

Andereas Friis, en av grundarna och huvudägarna i 203 Web Group, tar över posten som VD för dottebolaget myTaste. Han efterträder nuvarande VD Aage Reerslev med omedelbar verkan.

Andereas Friis har varit med och utvecklat myTaste från start och har spelat en avgörande roll för produktens utveckling och starka trafiktillväxt. Han kommer närmast från en roll som produktchef för myTaste.

- myTaste är det enskilt största projektet i koncernen och vi ser att det bästa för bolaget är att Andereas som grundare nu tar över det operativa ansvaret för att driva myTaste framåt, säger Jonas Söderqvist, VD för 203 Web Group.

- Jag är helt övertygad om potentialen för myTaste och det känns inspirerande att nu få ta projektet till nästa nivå i rollen som VD. Högst upp på agendan står intensifierat fokus på att etablera försäljningen internationellt. Närmast i tiden ligger att starta upp en säljorganisation i Spanien där rekryteringsarbetet redan är påbörjat, säger Andereas Friis, ny VD för myTaste.

Andereas Friis
VD myTaste 
[email protected]
0739 944 670 

Jonas Söderqvist
VD 203 Web Group
[email protected]
0732 512 203 

Andereas Friis
VD myTaste 
[email protected]
0739 944 670 

Jonas Söderqvist
VD 203 Web Group
[email protected]
0732 512 203 

Om myTaste
myTaste är ett av världens snabbast växande sociala nätverk för mat och matlagning med besökare från snart 50 länder. Våra användare upptäcker, sparar och delar 6 miljoner recept från mer än 35 000 matbloggar runt om i världen. Läs mer om myTaste här.

Om 203 Web Group AB (publ)
203 Web Group is a publicly traded Swedish media group.