Release image

Information om konvertibelemissionen i 203 Web Group

05 JANUARI 2015

Med anledningen av den pågående konvertibelemissionen som beslutades på den extra bolagsstämman den 29 december 2014 så vill 203 Web Group i korthet informera sina aktieägare om huvudvillkoren och tidsplanen för konvertibelemissionen.

  • För varje aktie i 203 Web Group som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt (”uniträtt” i Euroclear-systemet). Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny konvertibel.
  • Teckningskursen uppgår till 15 SEK per konvertibel.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 januari 2015.
  • Sista dag för handel med 203 Web Group-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är idag den 5 januari 2015; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 7 januari 2015.
  • Teckningstiden löper under perioden 13 – 26 januari 2015.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ First North under perioden 13 – 22 januari 2015.
  • Handel med betalda tecknade units (”BTU”) kommer att ske på NASDAQ First North från och med den 13 januari 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat konvertibelemissionen.
  • Memorandum kommer publiceras innan teckningsperiodens början.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203