Disclaimer

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Denna del av Speqta ABs ("Bolaget") webbplats och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia ("USA")), och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför ovan nämnda jurisdiktioner och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka "Bekräftas" bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i U.S. Securities Act); och
  • att du antingen:
    1. är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige;
    2. om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige, inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129; eller
    3. i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.
Bekräftas
Bekräftas ej
Release image

Komplettering: Mytaste Group tecknar nytt exklusivt avtal med Expressen

23 JANUARY 2019

Komplettering: Detta pressmeddelande är en komplettering till pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Kompletterad information är att en MAR-etikett har lagts till pressmeddelandet. Nedan följer pressmeddelandet i sin helhet:

Det utökade samarbetet med Expressen innebär att Mytaste Group nu hanterar Expressens tjänster inom privatekonomi, rabatterbjudande samt odds/spel.

MyTaste AB (publ) (Mytaste Group) har i dag slutit ett exklusivt avtal med Expressen om att bli ensam leverantör av tjänster gällande prestationsbaserad marknadsföring för tidningens jämförelsetjänst spel.expressen.se. Avtalet innebär är en utökning av ett befintligt samarbete och omfattar att Mytaste Group tillhandahåller teknik inom jämförelse för odds och spel.   

Sedan 2017 har Mytaste Group och Expressen ett samarbetsavtal kring en rabattjänst riktad till Expressens läsare på domänen rabattkoder.expressen.se. Därefter har samarbetet utökats till att även omfatta privatekonomi genom domänen lanapengar.expressen.se. Samarbetet går ut på att Mytaste Group driver underavdelningar med annonser och jämförelsesajter som i sin tur genererar trafik som konverteras till kunder. Mytaste Group tar då ut en prestationsbaserad intäkt.

När Expressen nu väljer Mytaste Group som exklusiv partner för deras nysatsning, innebär det att båda parter skapar ytterligare en potentiellt stark digital intäktsström och breddar båda bolagens erbjudande.

Andereas Friis, VD på Mytaste Group, kommenterar:

”Att Expressen, en av Sveriges största nyhetssajter med över 2,2 miljoner unika dagliga besökare, vill utöka samarbetet med Mytaste Group är en fjäder i hatten för oss. Nu tar vi ett helhetsgrepp kring Expressens underdomäner och ger oss in i ytterligare en vertikal, en vertikal som vi ser som den mest lukrativa av de tre vi samarbetar i.”

Kenneth Eriksson, ansvarig för digital affärsutveckling på Expressens redaktion, kommenterar:

”Vi är glada att vårt framgångsrika samarbete med Mytaste Group nu kan växa inom fler områden och vi ser fram emot att lansera ytterligare en vertikal tillsammans.”

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl. 18:30 CET. 

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Kenneth Eriksson

Digital affärsutvecklare på Expressen

0709-56 58 67

[email protected]

För mer information se: investor.mytaste.com:

MyTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste AB (publ)

[email protected]

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Kenneth Eriksson

Digital affärsutvecklare på Expressen

0709-56 58 67

[email protected]

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: [email protected]

Dokument