Release image

Korrigering emissionskurs gällande slutbetalning Receptindex i Sverige AB

15 APRIL 2015

I tidigare pressrelease gällande slutbetalningen av Receptindex i Sverige AB angavs emissionskursen till 8,50 kr, korrekt kurs ska vara 8,00 kr. Antal nyemitterade aktier är dock oförändrat vilket innebär att tidigare kommunicerade utspädningseffekter ej påverkas.

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

Jonas Söderqvist, VD
203 Web Group AB (publ)
jonas.soderqvist@203webgroup.com
0732 512 203 

203 Web Group är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största matsajter; myTaste.com. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Erik Penser Bankaktiebolag bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 463 80 00.

203 Web Group AB (publ)
Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr
114 34 Stockholm
08-400 263 40
www.203webgroup.se