Release image

myTaste: 23 miljoner besökare i november (-10% YoY)

05 DECEMBER 2014

Antalet besökare på myTaste uppgick till strax över 23 miljoner globalt under november, vilket är en nedgång med 10 % jämfört med samma period föregående år. Medlemsantalet fortsatte att öka stabilt och passerade under perioden 7,3 miljoner.

Aage Reerslev
CEO myTaste
aage.reerslev@mytaste.com
4670 698 17 51 

Aage Reerslev
CEO myTaste
aage.reerslev@mytaste.com
4670 698 17 51