Release image

myTaste: 28 miljoner besökare i oktober (+7% YoY)

05 NOVEMBER 2014

Antalet besökare på myTaste uppgick till drygt 28 miljoner globalt under oktober, vilket är en uppgång med 7 % jämfört med samma period föregående år. Medlemsantalet fortsatte samtidigt att öka stadigt och passerade under perioden 7 miljoner.

-        Den bakomliggande orsaken till att trafiktillväxten varit lägre än föregående månader är att vår organiska sökmotortrafik har minskat i samtliga länder utom två sedan Googles senaste algoritmuppdatering. Dessa två länder, vilka är de enda där vi testlanserat vår nya plattform sedan tidigare, visade däremot en ökning av trafiken efter uppdateringen. Detta är positivt då vi nu med säkerhet kan identifiera vilka åtgärder som krävs för att få tillbaka trafiktillväxten i resterande länder. Trafiktappet innebär att våra tidigare kommunicerade trafik- och medlemsmål försenas, men att Google uppdaterar sina algoritmer är dock i grunden positivt då det belönar användarvänlighet vilket vi fokuserar på när vi vidareutvecklar myTaste. Målsättningen är att den nya plattformen ska vara live i samtliga länder under Q4 och att vi ser resultat av detta redan under Q1, säger myTastes VD Aage Reerslev.

Aage Reerslev
CEO myTaste
aage.reerslev@mytaste.com
070 698 17 51 

Aage Reerslev
CEO myTaste
aage.reerslev@mytaste.com
070 698 17 51 

About myTaste
myTaste is one of the world’s biggest social networks for food and cooking, with visitors from more than 50 countries. Our users discover, save and share 6 million recipes from more than 35,000 food blogs around the world. Read more about myTaste here.

About 203 Web Group AB (publ)
203 Web Group is a publicly traded Swedish media group.

Dokument