Release image

myTaste AB byter namn på koncernen till Mytaste Group som ett led i en strategisk omorganisation

17 MAJ 2018

Styrelsen för Mytaste Group i samråd med bolagets VD Andreas Friis har beslutat att renodla koncernstrukturen för att bättre reflektera bolagets övergripande nya inriktning på prestationsbaserade marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker.

Moderbolaget byter namn från myTaste till Mytaste Group (koncernens legala namn är det samma som tidigare, myTaste AB (publ)) och lanserar en ny webbplats för investerare, press, rekrytering och samarbetspartners på MytasteGroup.com. Namnbytet avser också att tydligare särskilja namnet på koncernen från bolagets konsumentprodukt myTaste.

Mytaste Group byter samtidigt namn på sina två affärsområden till Mytaste Shopping samt Mytaste Food and Beverage. I Mytaste Shopping ingår alla verksamheter som tidigare ingick i affärsområdet Shopello, däribland Shopello, Kampanjjakt samt AlltidREA. I Mytaste Food and Beverage ingår de verksamheter som tidigare ingick i affärsområde myTaste, däribland myTaste, Matklubben och Vinklubben. Dessa namnbyten särskiljer också namnen på affärsområdena från bolagets produkter och tjänster inom ramen för den nya koncernstrukturen. I samband med namnbytet så uppdateras även bolagets grafiska profil och en ny logga lanseras för koncernen.

“Mytaste Group i sin helhet är nu inriktat på prestationsbaserade marknadsföringslösningar för e-handelsbutiker. I och med omorganisationen så skapar vi en logisk och överskådlig struktur som bättre återspeglar verksamheten för investerare och affärspartners” säger Mytaste Groups nytillträdda VD Andreas Friis.
“Mytaste Group är nu tydligt positionerat på marknaden med ett antal produkter och tjänster som driver ökad trafik, högre konverteringar och starka köpintentioner genom riktade erbjudanden från tusentals e-handelsbutiker, allt från mat och dryck till mode och resor, helt anpassade efter konsumentens unika smak.”

Nya produkter och tjänster inom ramen för Mytaste Shopping kommer att rullas ut under året i flertalet länder i linje med det uttalade målet att bli marknadsledande på de marknader bolaget väljer att bli verksamt inom prestationsbaserade marknadsföringslösningar före-handelsbutiker. Samtidigt har en central IT-lösningskapats, Mytaste BigData Engine™, som utnyttjas av koncernens alla produkter och tjänster i linje med gällande regler för hantering av personuppgifter för att maximera konkurrensfördelar och synergieffekter inom bolagets existerande samt nyförvärvade verksamheter.

“Vi ser en stor möjlighet att ta en ledande position på en fragmenterad marknad genom ett antal beprövade samt nya metoder för prestationsbaserad marknadsföring,” ger Anderas Friis.
Med den nya organisationen på plats samt ökad transparens genom förbättrade bolagssidor på
MytasteGroup.com för investerare, press, rekrytering och samarbetspartners så ligger mitt fokus framöver på resultat och vinsttillväxt.

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
fredrik@burvall.se
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com
+46 (0) 739 944 670

Mediakontakt:

Fredrik Burvall
Styrelseordförande Mytaste Group
fredrik@burvall.se
+46 (0) 70 927 96 32

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com
+46 (0) 739 944 670

Om myTaste AB

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: myTaste samt Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

För mer information se: investor.mytaste.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr  
114 34 Stockholm 

Dokument